KEZDŐLAP | VESZÉLYFORRÁSOK | FELELŐSÉGI HATÁROK | KAPCSOLAT

MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

"A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (6) bekezdésének előírása, mely szerint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának (felhasználó, fogyasztó) a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról."

A 111/2003. (VII.29.) sz. Kormányrendelet 2. sz. melléklete (Gázellátási Közüzemi Szabályzat) 2.5.2. pontja:

"A fogyasztó kötelezettsége a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezések ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése."

A felülvizsgálat az alábbiakra terjed ki:

 1. csatlakozóvezeték
  elhelyezés, nyomvonal
  a vezeték műszaki állaga
  korrózió elleni védelme
  tömörsége
 2. fogyasztói vezeték
  szabályos elhelyezés
  állapot
  tömörség
 3. gázkészülék
  elhelyezés, bekötés
  működés ellenőrzés
  égéstermék elvezetés
  légellátás-szellőzés
  EPH védelem
Az elhanyagolt, nem megfelelően karbantartott, rossz állapotú készülékek használata, és energiafogyasztása akár 5-15 %-os többletköltséget is jelenthet!
Felülvizsgálatot csak a MÉGSZ által minősített, bejegyzett felülvizsgáló végezhet!
A vállalkozó a veszélyhelyzetet köteles a gázszolgáltatónak bejelenteni és a helyszínen maradni.
Égéstermék visszaáramlás esetén a vállalkozónak a kéményseprő társaságot is értesíteni kell!

Pástét Balázs, minősítő felülvizsgáló | telefon: 06 (30) 9405 129 | email: info@gazszerviz.com